1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Sprawdź nr rachunku i kwotę przelewu w sms-e autoryzacyjnym
 4. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 5. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 6. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 7. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 8. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP
 9. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie

Tarcza Finansowa PFR
W naszym Banku możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej eCorpoNet. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 15.09.2020r. zmianie ulega oprocentowanie produktów bankowych opartych o stopę redyskonta, tj: rachunku lokacyjnego. Zmiana ta jest wynikiem obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej od 29 maja 2020r. podstawowych stóp procentowych NBP, w tym stopy redyskonta weksli do poziomu 0,11%
Ponadto informujemy, że najbliższym czasie dostępna będzie dla Klientów poszerzona wersja aplikacji mobilnej BSLMobile, w związku z tym od 01.08.2020r. zmianie ulega:
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, dla umów zawartych po dniu 24.10.2012r.,
2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, dla umów zawartych przed dniem 24.10.2012r.

Treść ww. Regulaminów oraz wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem, www.bs.limanowa.pl. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dowolną placówką Banku.