1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP
 8. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie


Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że z dniem 2 października 2017r. oferta Banku została poszerzona o :
• karty walutowe EURO do rachunków walutowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
• kartę debetową Mastercard Biznes z funkcją zbliżeniową, dla klientów instytucjonalnych.
W związku z wdrożeniem ww. kart w REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH wprowadzone zostały zmiany. Ponadto modyfikacji uległy zapisy w niniejszej regulacji, które związane są z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych - pobierz Regulamin.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.

Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo.

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej, następujących informacji:
•numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
•pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Uwaga! Przelewy z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


Z przyjemnością informujemy, że Bank wprowadził możliwość składania dyspozycji przelewów przyspieszonych SORBNET poprzez bankowość elektroniczną oraz obniżył opłatę za ich realizację poprzez bankowość do 25 zł.

Informujemy, że z dniem 31 pazdziernika 2016r. wchodzą w życie zmiany dotyczące poleceń przelewu w Euro. Wszelkie transakcje spełniające kryteria:
1) płatność w walucie EUR;
2) zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
3) zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
4) czas realizacji transakcji wynosi D+1

powinny być realizowane jako polecenie przelewu SEPA. Zatem od 31.10.2016r. likwidacji ulegnie przelew regulowany oraz tryb przyspieszony.
W związku z powyższym zmodyfikowane zostały postanowienia zawarte w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz Regulamin.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.
Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w zakresie dokonywania płatności internetowych za pomocą kart debetowych i kredytowych. Zmiany te dokonane zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych. W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia br. wszystkie karty naszego Banku zostały objęte specjalnym zabezpieczeniem 3D Secure. Aby korzystać z możliwości płatności z użyciem karty płatniczej w Internecie każdy klient powinien:
1. Ustalić wysokość limitu transakcji internetowych w najbliższej placówce Banku.
2. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure - (three Domain Secure) na dedykowanym portalu kartowym www.kartosfera.pl
Wszelkie szczegóły i schematy aktywacji zabezpieczenia 3D Secure oraz nowych usług związanych z kartami, znajdują się pod adresem zmiany w płatnościach internetowych