1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP
 8. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie

Informujemy, że dniu 21.01.2019r. (poniedziałek) w godzinach od 11.15 do 11.30 wystąpi przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych
Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 3 września 2018 r. nastąpi zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zmiany zostały wprowadzone w związku z nowelizacją Ustawy o usługach płatniczych. Modyfikacji uległy zapisy w zakresie usługi SMS Banking, wpłat i wypłat gotówkowych, zleceń stałych, polecenia zapłaty oraz czeków krajowych.  Dodatkowo zostały dodane stosowne zapisy w związku wprowadzeniem nowych kart kredytowych, oferowanych przez Bank dla klientów instytucjonalnych. Treść nowej Taryfy opłat i prowizji Banku dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl.

Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo.

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej, następujących informacji:
•numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
•pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
•pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Uwaga! Przelewy z brakującymi i/lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu,
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.