1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP

Szanowni Państwo.
Informujemy, że w dniu 06.10.2016 od godziny 16.00 do 19.00 wystąpi przerwa w dostępie do bankowości elektronicznej. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że od dnia 6 czerwca 2016r. wchodzą w życie zmiany w następujących regulaminach:

 • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,
 • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych - Regulamin obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku po 24.10.2012r.,


W regulaminach zostały wprowadzone przede wszystkim zmiany dotyczące kart debetowych wydawanych do rachunków bankowych. Od czerwca br. karty debetowe zarówno nowe, jak i też wznawiane, będą wysyłane do użytkowników na adres korespondencyjny. Wszystkie wysyłane karty będą nieaktywne. Aktywacji kart będzie można dokonać w następujący sposób:


W przypadku kart nowych:

 • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem + 48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w placówce banku.


W przypadku kart wznawianych:

 • za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem + 48 86 215 50 00;
 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 • w placówce banku;
 • dokonać transakcji lub innej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN, z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej.


Regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl oraz w placówkach Banku. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek.
Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w zakresie dokonywania płatności internetowych za pomocą kart debetowych i kredytowych. Zmiany te dokonane zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych. W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia br. wszystkie karty naszego Banku zostały objęte specjalnym zabezpieczeniem 3D Secure. Aby korzystać z możliwości płatności z użyciem karty płatniczej w Internecie każdy klient powinien:
1. Ustalić wysokość limitu transakcji internetowych w najbliższej placówce Banku.
2. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure - (three Domain Secure) na dedykowanym portalu kartowym www.kartosfera.pl
Wszelkie szczegóły i schematy aktywacji zabezpieczenia 3D Secure oraz nowych usług związanych z kartami, znajdują się pod adresem zmiany w płatnościach internetowych