1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP

Szanowni Państwo.Z przyjemnością informujemy, że Bank wprowadził możliwość składania dyspozycji przelewów przyspieszonych SORBNET poprzez bankowość elektroniczną oraz obniżył opłatę za ich realizację poprzez bankowość do 25 zł.

Informujemy, że z dniem 31 pazdziernika 2016r. wchodzą w życie zmiany dotyczące poleceń przelewu w Euro. Wszelkie transakcje spełniające kryteria:
1) płatność w walucie EUR;
2) zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
3) zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
4) czas realizacji transakcji wynosi D+1

powinny być realizowane jako polecenie przelewu SEPA. Zatem od 31.10.2016r. likwidacji ulegnie przelew regulowany oraz tryb przyspieszony.
W związku z powyższym zmodyfikowane zostały postanowienia zawarte w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz Regulamin.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.
Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w zakresie dokonywania płatności internetowych za pomocą kart debetowych i kredytowych. Zmiany te dokonane zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych. W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia br. wszystkie karty naszego Banku zostały objęte specjalnym zabezpieczeniem 3D Secure. Aby korzystać z możliwości płatności z użyciem karty płatniczej w Internecie każdy klient powinien:
1. Ustalić wysokość limitu transakcji internetowych w najbliższej placówce Banku.
2. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure - (three Domain Secure) na dedykowanym portalu kartowym www.kartosfera.pl
Wszelkie szczegóły i schematy aktywacji zabezpieczenia 3D Secure oraz nowych usług związanych z kartami, znajdują się pod adresem zmiany w płatnościach internetowych