1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 4. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 5. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 6. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 7. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w związku z pracami technicznymi w dniach 27.05.2017 od godziny 15.00 do 28.05.2017, godz. 23.59 wystąpią przerwy w dostępie do bankowości elektronicznej (eBankNet i eCorpoNet). Za utrudnienia przepraszamy.

Z przyjemnością informujemy, że Bank wprowadził możliwość składania dyspozycji przelewów przyspieszonych SORBNET poprzez bankowość elektroniczną oraz obniżył opłatę za ich realizację poprzez bankowość do 25 zł.

Informujemy, że z dniem 31 pazdziernika 2016r. wchodzą w życie zmiany dotyczące poleceń przelewu w Euro. Wszelkie transakcje spełniające kryteria:
1) płatność w walucie EUR;
2) zastosowanie klauzuli kosztowej SHA;
3) zleceniodawca zleca płatność w ciężar swojego rachunku oznaczonego w standardzie IBAN;
4) czas realizacji transakcji wynosi D+1

powinny być realizowane jako polecenie przelewu SEPA. Zatem od 31.10.2016r. likwidacji ulegnie przelew regulowany oraz tryb przyspieszony.
W związku z powyższym zmodyfikowane zostały postanowienia zawarte w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych - pobierz Regulamin.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.
Informujemy, że od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiły zmiany w zakresie dokonywania płatności internetowych za pomocą kart debetowych i kredytowych. Zmiany te dokonane zostały w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych. W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia br. wszystkie karty naszego Banku zostały objęte specjalnym zabezpieczeniem 3D Secure. Aby korzystać z możliwości płatności z użyciem karty płatniczej w Internecie każdy klient powinien:
1. Ustalić wysokość limitu transakcji internetowych w najbliższej placówce Banku.
2. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure - (three Domain Secure) na dedykowanym portalu kartowym www.kartosfera.pl
Wszelkie szczegóły i schematy aktywacji zabezpieczenia 3D Secure oraz nowych usług związanych z kartami, znajdują się pod adresem zmiany w płatnościach internetowych