1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Sprawdź nr rachunku i kwotę przelewu w sms-e autoryzacyjnym
 4. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 5. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 6. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 7. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 8. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP
 9. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm
Polski Fundusz Rozwoju realizuje kolejny Program rządowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. Od 15 stycznia Klienci Banku Spółdzielczego w Limanowej mogą składać w systemie bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe przeznaczone dla firm z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
Szczegóły na: https://www.limanowa.pl/oferta/tarcza-finansowa-2-0-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firmTarcza Finansowa PFR - wydłużenie terminu potwierdzenia Beneficjenta
Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r.
Szczegóły na:
https://www.bs.limanowa.pl/aktualnosci/wydluzenie-terminu-potwierdzenia-beneficjenta-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr.


Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 15.09.2020r. zmianie ulega oprocentowanie produktów bankowych opartych o stopę redyskonta, tj: rachunku lokacyjnego. Zmiana ta jest wynikiem obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej od 29 maja 2020r. podstawowych stóp procentowych NBP, w tym stopy redyskonta weksli do poziomu 0,11%
Ponadto informujemy, że najbliższym czasie dostępna będzie dla Klientów poszerzona wersja aplikacji mobilnej BSLMobile, w związku z tym od 01.08.2020r. zmianie ulega:
1) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, dla umów zawartych po dniu 24.10.2012r.,
2) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, dla umów zawartych przed dniem 24.10.2012r.

Treść ww. Regulaminów oraz wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem, www.bs.limanowa.pl. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dowolną placówką Banku.