1. Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia

  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 2. Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)

  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu) ?
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 1. Chroń swoje hasła!
 2. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 3. Sprawdź nr rachunku i kwotę przelewu w sms-e autoryzacyjnym
 4. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 5. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 6. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 7. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 8. Szczegółowe informacje o zagrożeniach: aktualności ZBP
 9. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie

Tarcza Finansowa PFR
W naszym Banku możesz już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR. To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej eCorpoNet. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostały zmienione zapisy:

- Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, z którymi umowy zostały zawarte po dniu 24.10.2012r.
- Regulaminu kart debetowych business,
- Regulaminu kart kredytowych business.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zwiększenia limitu płatności zbliżeniowych kartami płatniczymi VISA i Mastercard bez kodu PIN. Aktualnie, zgodnie z ustaleniami organizacji płatniczych, limit ten został zwiększony do kwoty 100 zł.

Treść nowych Regulaminów znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.bs.limanowa.pl .
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Banku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 18 marca 2020r. zostały obniżone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,7 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,50 pkt. proc. i stopa lombardowa o 1 pkt. proc. Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych. W związku z powyższym, z dniem 25.03.2020 r. zmieniona została „Tabela oprocentowania produktów bankowych”, uwzględniająca oprocentowanie produktów opartych o stopę redyskonta, dla klientów instytucjonalnych, tj: rachunków lokacyjnych oraz oprocentowanie wybranych produktów depozytowych i kredytowych. Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych". W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.


Od 01.01.2020 r. podatnicy powinni dokonywać płatności podatkowych na:
mikrorachunki podatkowe.

UWAGA! Należy wówczas wybierać przelew "US/CŁO". Przelew "zwykły" wykonany na mikrorachunek podatkowy BĘDZIE ODRZUCONY!

Link do generatora mikrorachunku na www.podatki.gov.pl